Planlanan Eğitimler

Yöneticiler İçin Problem Çözme Teknikleri

Problem, amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün üretimini engelleyen, üretilen ürünlerin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylardır. Üretim işletmeleri gittikçe karmaşık hale gelen yaşamda, her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Gittikçe aratan sayıda problem ile karşı karşıya kalan işletmeler bu problemlerin birçoğunun çözümünü ya erteliyor ya da problemlerle birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek, günümüzün iş yaşamında işletmelerin varlığını sürdürmeleri ve başarılı olmaları için gerekli bir koşuldur. Bir işletme problemlerini ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözümlerse, varlığını sürdüğü pazarda rakipleri karşısında o kadar güçlü ve başarılı olur. Eğitimin hedefi, problem çözme tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerin kullanımını uygun çeşitli örnek olaylar ve uygulamalarla pekiştirmektir. Katılımcıların problemlere olumlu ve sistematik yaklaşımla kalıcı çözümler oluşturmaları, sağlıklı kararlar almaları konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek eğitimin temel içeriğini oluşturmaktadır. 

Koçvari Lider Olmak

Yöneticilerin Masalarından Ve Pozisyonlarından Gelen Gücü Kullanan, Çevrelerindeki Değişimi Yetkilerine Dayanarak Gerçekleştirmeye Çalışan Yetkili Yöneticiliğin Yarattığı Direnç, Kızgınlık Ve Alınganlığın Verdiği Zarar Yerine Değişen Dünya Ve Trendlerini Anlayan, Bu Trendler Doğrultusunda Liderlik Becerilerinin Getirdiği Büyük Gücü Kullanmak Üzere Kendisini Kendisinden Tanımasını Sağlayarak Liderlik Becerilerini Geliştirmektir. Direnç Yaratmamak Ve Diğerleri İle Birlikte Çalışmayı Başarabilmek İçin Yöneticilerin Öncelikle Kendileri Ve Diğerlerinden Beklentilerini Anlama Ve Netleştirmeye İhtiyaçları Vardır. Yöneticiler Kendi Bireysel Vizyon Ve Misyonlarını Netleştirerek Ve Bu Vizyonu Şirket Vizyonu İle Uyumlandırarak Diğerlerine Aktarabilirlerse Ortak Bir Hedef Ve Amaç Duygusu Yaratabilirler. Ubuntu Olmak: “Ben Biz Olduğumuz Zaman Benim” Anlayışı Ile Çalışan Bağlılığını Ve Etkinliğini Arttırarak, Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma Amaçlanmaktadır. Bu Modül, Takım Koçu Olan Lidere, Bireysel Liderlikten Kolektif Liderliğe Geçişi Sağlatacak Ve Kolektif Başarıyı Getirecektir. Bu Eğitimle Liderin Değil Liderliğin Önemi Görülecek. Koçvari Takım Liderliği ile Kalbi Ile Çalışan Aidiyeti Yüksek, Kurumu Için, Takımı Için Değer Yaratan Ve Biz Bilinci Ile Çalışan Mutlu Çalışan Topluluğunu Oluşturarak, Kurum Ve Kuruluş Hedeflerini Topyekün Motive Bir Şekilde Ortak Vizyonla Ulaştırmanın Keyfi Yaşatılacaktır.

Satınalma Yönetimi Eğitimi

İşletmelerin ana süreçlerinden birisi olan satınalma süreci incelenerek daha verimli hale getirilmesini sağlamak. Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi, nihai ürünün maliyetlerini direkt etkilemek ve satınalma eğitimi ile satın almacıların tedarikçileri ile ilişkileri ve tedarikçi yönetimi hakkında sorularına cevaplar bulmak.

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

21. Yüzyıl; Azalan Kaynaklara Ve Krizlere Rağmen Artan Üretim Miktarlarının, İyileşen Çalışma Süreçlerinin Ve Inovasyonun Yüzyılıdır. İşletmeler, Süreçlerinde Problem Çözme Yaklaşımını Etkili Bir Araç Olarak Kullanmanın Yollarını Ararken Hızlı, Düşük Maliyetle Üretimi Ve Sürekli İyileştirmeyi Amaçlamaktadırlar. İş Dünyasında Problem Çözme Yetkinlikleri Bazı Çalışanların Değil, Herkesin Sahip Olması Gereken Yetkinliklerdir. Program; Katılımcılarımızı Problem Kavramı, Problemlerin Doğası Hakkında Fikir Sahibi Yapmayı, Problem Çözmede Kullanacakları Etkili Araçlarla Tanıştırmayı Ve Bu Araçların Kullanımı Konusunda Beceri Düzeyinde Başarı Kazanmalarını Hedeflemektedir. 

Bütçe Yönetimi ve Kontrolü

Bütçenin etkin bir biçimde yapılması ve bu temel yönetim aracından en büyük faydanın elde edilmesini sağlamaktır.

Çözüm Odaklı Bakış Açısıyla Stres&Zaman Yönetimi

Eğitim, problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Kişilerin güçlü yönleri üzerine yoğunlaşılır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenilir. Problemlerin daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler. Beraberinde stresi yönetmek ile olumlu strese çevirmek yetisi kazandırılır, stresi yönetirken temel amaç zamanı etkin kullanabilme becerisi geliştirmektir. Eğitimde tüm bu kavramlar video ve workshoplar ile kazandırılır.

Stratejik Düşünme ve Planlama Teknikleri ile Stratejik Pazarlama ve Satış Yönetimi

Geleceği bugünden bilmek mümkün değildir ancak olasıkları bugünden öngörmek, bu öngörülere hazırlıklı ve proaktif olmak mümkündür. Bu eğitimle amacımız: Şirketin stratejik konumunu planlamaya yönelik tekniklerin geliştirilmesini sağlamak, Şirketin stratejik planlaması ile ilgili tüm adımların uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak, Vizyon, misyon, değerlerin, politikaların, stratejik amaçların, kritik başarı faktörlerinin, hedeflerin ve stratejinin yayılımı, kişilerin ve takımların performanslarına olan etkilerin anlaşılmasını sağlamak, Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin öneminin anlaşılmasını sağlamak. Stratejik düşünme, stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamaktır.

X