About us

Vizyon, Misyon, Değer ve İlkelerimiz

VİZYONUMUZ

Yenilikçi yaklaşımlarla mükemmelliğe ulaşan örnek ve öncü
organize sanayi bölgesi olmak

MİSYONUMUZ

Yatırımcılarımız için kaynakları etkin ve verimli kullanarak
arsa taleplerini karşılayıp, alt ve üst yapılarını inşa edip
işleterek enerji tedariki, eğitim ve istihdam hizmetlerini sağlamak.

DEĞER VE İLKELERİMİZ

Adillik, Mükemmellik, Yenilikçilik, Sorumluluk, Saydamlık, Hesap verilebilirlik,
Yatırımcıların haklarını korumak

X