Akademi Hakkında

OSB AKADEMİ HAKKINDA

Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği günümüzde bilgiyi de güncellemek zorundayız. Bu bazen bir teknoloji ürünü, bazen değişen mevzuatlar veya yasalar olabiliyor. Her yeniliği tanımak ve öğrenmek için de bir eğitim süreci gerekiyor. Bu gerekliliği sağlamak adına Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak yatırımcılarımızın ve işletmelerindeki çalışanların iş hayatındaki gelişim ve başarılarına katkı sağlamak, onlara yeni ufuklar kazandırmak, iş performanslarını ve iş bilgilerini artırmak, çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak iş tatminlerinin artmasını sağlamak, bir eğitim ve gelişim platformu oluşturmak amacıyla 2022 yılında OSB Akademiyi hayata geçirdik.

 “İnsana ve eğitime yapılan yatırım yatırımların en kazançlısıdır” düşüncesiyle çıkılan bu yolda Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızın Akademi eğitim desteği ile firmalar hem mali külfetten hem de eğitim organizasyonu yükünden kurtulmuş oldular.

X