Takım Liderliği ve Motivasyon Geliştirme Eğitimi

Takım Liderliği ve Motivasyon Geliştirme

0,00 TL

3 Kalan Kontenjan
3%

HEDEF KİTLE

Orta ve Alt Kademe Yöneticiler

AMAÇ:

Her Çalışanın Bir Cevher Olduğunu Düşünerek, Çalışanları Provoke Etmek Için Koçluk Yaklaşımını Profesyonelce Kullanıp, Onların Gizli Potansiyellerini Ortaya Çıkartarak, Cevherleri Mücevherlere Dönüştürmelerini Sağlayacak ve Motivasyonel Gelişimi Destekleyecektir. Liderin Başkaları Içinde Birşeyler Yapabileceğini Gösterecek Olan Bu Eğitim Koçvari Liderlik Anlayışını Katılımcıda Içselleştirilecektir.

Ubuntu Olmak: “Ben Biz Olduğumuz Zaman Benim” Anlayışı Ile Çalışan Bağlılığını Ve Etkinliğini Arttırarak, Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma Amaçlanmaktadır. Bu Modül, Takım Koçu Olan Lidere, Bireysel Liderlikten Kolektif Liderliğe Geçişi Sağlatacak Ve Kolektif Başarıyı Getirecektir.
Bu Eğitimle Liderin Değil Liderliğin Önemi Görülecek. Koçvari Takım Liderliği ile Kalbi Ile Çalışan Aidiyeti Yüksek, Kurumu Için, Takımı Için Değer Yaratan Ve Biz Bilinci Ile Çalışan Mutlu Çalışan Topluluğunu Oluşturarak, Kurum Ve Kuruluş Hedeflerini Takım Bilinc ile Topyekün Motive Bir Şekilde Ortak Vizyonla Ulaştırmanın Keyfi Yaşatılacaktır.

Eğitim Sırasında Yapılacak Uygulamalar, Seanslar Ve Sonradan Verilecek Birçok Uygulama Ödevleri Ile Koçvari Liderliğe Ilk Adımı Atması Sağlanmış Olacaktır.

UYGULAMASI

Eğitim; Vaka Çözümleri, Kişilik Envanterleri, Videolar, Metaphor Çalışmaları, Role-Play, Birebir Koçluk Seansları Ve Triad Uygulamaları, Simülasyon Çalışmaları Ve Eğitim Sonrası Katılımcılara Gönderilen Makaleler Ve Kitap Paylaşımları Ile Zenginleştirilmiştir.

GELİŞTİRECEĞİ YETKİNLİLKER

Değişime Hazır Olma, Kavramsal Düşünme, Bilgi Edinme Ve Kendini Geliştirme, Karşısındakini Anlama, Etki Ve Tesir, Takımı Hedeflere Doğru Yönlendirme, Koçluk, Planlama Ve Zaman Yönetimi, Sistem Ve Düzen Yaratma, Öngörülü Olabilme, Takım İle Birlikte Büyüme, İnsanı Yönetme, İşi Yönetme

İÇERİK VE YÖNTEM

1. Koçluk Nedir ve Türleri
• Koçluk Nedir? Ne Değildir?
• Bireysel Koçluk
• İş Yaşamında Koçluk
• Yönetici Koçluğu
• Kariyer Koçluğu
• Yaşam Koçluğu
• Kurumsal Koçluk

2. Koçluk Becerileri
• Güven Vermek
• Değerleri Koçluk Sürecinde Kullanma Becerileri
• ICA metodolojisi ile Güçlü, Derin Ve Doğru Soru Sorma Becerileri, Etkili Soru Sorma Rehberi
• Koçlukla Provake Edebilme, Potansiyeli Ortaya Çıkarabilme Ve, Seçenek Ve Karar Ürettirme Becerileri İle Performans Arttırabilme
• Kişiyi Yargısız Alanda Derin Dinleme, Duyguları Ve Söylenmeyenleri Dinleyebilme Becerileri
• İç Sesi Susturma
• Yargılayan Kişilikten Öğrenen Kişiliğe Geçebilmek
• Şimdi Ve Burada Olabilmek, Danışan İle Dans Edebilmek
• Sessizliğin Gücünü Kullanabilmek
• Geri Bildirimde Bulunabilme Becerisi-Aynalama-Bire Bir Yansıtma

3. Takım Olabilmek
• Takım Nedir? Ne Değildir?
• Takım Çalışması Nedir?
• Takımdaki Tarzlar
• Hangi Takım İkliminde Hedefine Ulaşır?
• Yüksek Performanslı Etkili Bir Takımın Nitelikleri
• Ne Zaman Takım Olunur?
• Takım Çalışmasını Öldüren Etmenler
• Takım Çalışmasının Yararları
• Takım Oluşturma Aşamaları
• Takımda Görev Yapanların Yetkinlikleri
• Motive Olmuş Ve Demotive Olmuş Bir Takımın Özellikleri

4. Koçvari Liderlik İle Takımı Yönet
• Takıma Güçlü Soru Sorma
• Takımda Farkındalık Yaratma
• Takım Kontratı Oluşturma
• Koçluk Ortamı-Güven Yaratma
• Takım Taahhüdünü Netleştirme
• Takım Kültürünü Oluşturma-Ortak Vizyon, Misyon, Amaç Ve Değerleri Belirleme
• Objektif Geri Bildirim Verme
• Ortak Başarıyı Kutlama

 

X