Satınalma Yönetimi Eğitimi

Satınalma Yönetimi Eğitimi

0,00 TL

19 Kalan Kontenjan
19%

AMAÇ

İşletmelerin ana süreçlerinden birisi olan satınalma süreci incelenerek daha verimli hale getirilmesini sağlamak. Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi, nihai ürünün maliyetlerini direkt etkilemek ve satınalma eğitimi ile satın almacıların tedarikçileri ile ilişkileri ve tedarikçi yönetimi hakkında sorularına cevaplar bulmak.

İÇERİK VE YÖNTEM

 • Satın alma Kavramı
 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
 • Satın almanın amaçları
 • Satınalma sürecinde özel amaçlar neler olmalıdır
 • Satınalma ve araştırma
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. çeşitli organizasyon uygulamaları.
 • Satın alma bölümünün organizasyonu.
 • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Satın alma süreci
 • Malzeme yönetimi
 • Tedarik kaynakları
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
 • Kontratlar
 • Satınalma tahminleri ve bütçe
 • Diğer departmanlar ile ilişkileri
 • Satın alma performansının ölçümü.
 • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları
 • Hangi kriter doğru olabilir?
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemleri
 • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?
 • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.
 • Satın almada takım çalışması
 • Satınalmada Müzakere Teknikleri
 • Görüşme Taktikleri
 • Satınalma Ahlakı

 

 

X