Performans Değerlendirme & Geri Bildirim Verme Teknikleri

Performans Değerlendirme

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : 350,00 ₺

15 Kalan Kontenjan
15%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

HEDEF

Performans Değerlendirmesi, birey, ekip ve kurum faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan, periiyodik değerlendirmeleri kapsayan bir İnsan Kaynakları faaliyetidir. Yapılan araştırmalar sonucunda çalışanların işteki başarı oranlarının zaman içinde değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Kişisel, organizasyon ve çevresel faktörlerdeki bu değişimler, zaman la çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakla birlikte çalışanların performansına önemli ölçüde yansımaktadır. Bu nedenle değerlendirme süreçleri düzenli olarak yapılmalı ve belirli periyodlarla tekrarlanarak kayıt altına alınmalıdır. Böylelikle birçok faktörü önceden fark ederek gerekli önlemleri alabilir, çalışanların performansını ve gelişimini izleyebilirsiniz
Yönetici ve çalışanlar için çift yönlü ve etkin bir iletişim ortamı oluşturmak için etkin geribildirim sürecinin oluşturulması oldukça önemlidir. Başarı ve etkin geri bildirim ise birbiri ile oldukça yakın ilişkilidir. Geribildirimin verilmediği iletişim tek yönlü bir iletişimdir ve kişinin davranışlarını geliştirmesine destek olamaz.
Bu eğitim ile katılımcılara; dünyada uygulanan Performans Yönetim Sistemlerini ve etkin geri bildirim verme yollarını öğrenerek değişimi sağlamak, gelişimi sürekli kılmak ve motivasyonu yüksek çalışanlardan oluşan uyumlu bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


İÇERİK

 Performans Yönetim Sistemi

 Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları

 Performans Değerlendirme Sistemleri

 Performans Değerlendirme Teknikleri

 Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler

 Performans Değerleme Zaman Planlaması

 Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar

 Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi

 Temel Performans Değerlendirme Hataları

 Performans Görüşmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar

 Geribildirimin Önemi ve Şekli

 Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

 Örnekler, Uygulamalar

 

X