Kurumsal Finans ve Maliyet Bilinci Eğitimi

Kurumsal Finans ve Maliyet Bilinci Eğitimi

0,00 TL

19 Kalan Kontenjan
19%

HEDEF:
Kurumsal finans döngüsü içerisinde üzerinde durulması gereken en önemli kavramlardan birisi maliyetlerdir. Eğitimimizde bir kurumun veya biriminin kar etmesi ve
finansal açıdan başarılı olması için izlenmesi gereken süreç ve bu süreç izlenirken bilinmesi gereken kavramlar katılımcılara aktarılmaktadır. Kurumsal finans yönetimi ile ilgili bilgilenmeyi sağlarken, yapılan çalışmalar içerisinde “bütçe”, “etkin maliyet” ve “etkin olmayan maliyet”, “maliyet verimliliği”, “değer” kavramlarına değinerek çalışanların iş başında iken bu kavramları göz önünde bulundurmasına katkı sağlamaktadır.

İÇERİK:
Kurumsal Finans Yönetimi Neden Önemli?
o Temel Kavramlar
o Maliyetler ve Kurumsal Sürdürülebilirlik İlişkisi
o Finansal Yönetim ve Maliyet Bilincinde Neredeyiz?
Temel Finansal Raporlar
o Kurumsal Finans Yönetimi Döngüsü
o Bütçe
o Gelir- Gider Tablosu
o Nakit Akış Tablosu
o Bilanço
İşletmeler / Birimler Neden Başarısız Olur?
o Yapılan Temel Yanlışlar
o Bütçe Yönetiminde Yapılan Yanlışlar
o Maliyet Yönetiminde Yapılan Yanlışlar
o Nakit Akış Yönetiminde Yapılan Yanlışlar

X