KAIZEN Sürekli İyileştirme Eğitimi

KAIZEN Sürekli İyileştirme Eğitimi

0,00 TL

1 Kalan Kontenjan
1%

Hedefi

Doğu kültüründe sürekli ve bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik yapılması ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. İyileştirme faaliyetlerine aktif katılım, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırmanın en önemli faktörüdür. İyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, bütün personelin katılımını ve yaratıcılığını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir. KAIZEN eğitimi, katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar; • KAIZEN hakkında temel bilgi vermek ve uygulama örnekleri sunmak, • Bir kuruluşta KAIZEN uygulamalarının nasıl başlatılması ve sürdürülmesi gerektiğini göstererek bilgilendirmek.

Kapsamı

• Yalın Üretim ve KAIZEN
• KAIZEN Yaklaşımı
• KAIZEN Türleri
o Önce-Sonra KAIZEN (Standart KAIZEN, Hızlı KAIZEN)
o Kobetsu KAIZEN (Major KAIZEN)
o Jishuken KAIZEN
o Kaikaku KAIZEN (İleri KAIZEN)
• Ekip Çalışması
• 8 Adım KAIZEN Metodu
o 1 – Konu Seçimi
o 2 – Ekibin Belirlenmesi
o 3 – Mevcut Durumun Tespiti
o 4 – Hedefin Belirlenmesi
o 5 – Kök Neden Analizi
o 6 – İyileştirmelerin Yapılması
o 7 – Sonuçların Kontrolü
o 8 – Standartlaştırma
• Problem Çözme Teknikleri
• KAIZEN sunumu
• KAIZEN örnekleri

Katılımcılar

Kuruluşlarında KAIZEN uygulamalarını yönlendirecek ve uygulayacak yöneticiler, mühendisler, teknisyen ve diğer çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön bilgi

KAIZEN eğitimi için; Yalın Üretim ve Araçları eğitimi gerekmektedir. Süresi 1 gün

Notlar
KAIZEN eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

X