İnsan Kaynakları Özlük, Yasal Süreçler ve Her Yönü ile Ücret Bordrosu Eğitimi

İ.K. Özlük, Yasal Süreçler ve Her Yönü ile Ücret Bordrosu Eğitimi

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : 720,00 ₺

3 Kalan Kontenjan
90%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

Hedef Kitlesi:

İnsan kaynakları ile personel özlük işleri bordro konusu hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen, mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyen, işletmelerin insan kaynakları, özlük işleri departmanın da çalışıp süreçleri daha etkin yönetmek isteyen, tüm insan kaynakları personelleri.

Eğitimin Amacı:

Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. Ayrıca uygulamacılara hem teorik hem de uygulama boyutuyla ücret ve tazminat hesaplamaları konusunda elle bordrolama konusunda bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Eğitimin Alt Başlıkları:

 • Personel yönetiminde 4857 sayılı iş hukuku önemli maddelerinin sunumu ve tartışılması,
 • Personel yönetiminde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu yasası önemli maddeleri sunumu,
 • Özlük dosyası (önemi, evrakları, yasal süreç),
 • Teşvikler,
 • E bildirge uygulamalarında değişimler,
 • Puantaj,
 • Ücret bordrosu;
 • Parametreler,
 • SGK Prim oranları,
 • İşsizlik Fonu prim oranları,
 • Gelir vergisi dilimleri,
 • SGK Tavanı, tabanı,
 • Kıdem tavanı,
 • İhbar önelleri,
 • Engelli oranları,
 • Net ücret, giydirilmiş ücret,
 • Vergi istisnaları,
 • Formüller,
 • Ücret bordrosu örnekleri
 • Brütten nete,
 • Netten brüte,
 • Tavandan,
 • Eksik gün,
 • Engelli bordrosu,
 • Kıdem tazminatı hesabı (giydirilmiş örnekli),
 • İhbar tazminatı hesabı (giydirilmiş örnekli),

Yukarıda bahse konu eğitim 2 günlük bir programdır.

X