İleri Pazarlama & Satış

İleri Pazarlama & Satış

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : - ₺

15 Kalan Kontenjan
15%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

Pazarlama; potansiyel müşterilere erişmek ve onları satışa hazırlamak için yapılan üretim, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma aşamalarını kapsayan, detaylı süreçlerdir. SatıĢ ise, belirli bir zaman diliminde satılan mal veya hizmetlerin temini ve akabinde satış sonrası ile ilgili yapılan tüm faaliyetler olarak ifade edilebilir. Bu eğitimde, pazarlama ve satış uzmanı olmak isteyen ve halen bu mesleği icra eden çalışanların, müşterilerini tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları ve ihtiyaçlarına gerekli cevapları verebilmeleri ve sonuçta satın alma eylemine müşterilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktaları anlatılmaktadır.

Kimler Katılabilir
 Pazarlama ve Satış Dept. çalışanları,
 Konu ile ilgili Yöneticiler,
 Bu alanda kariyer yapmak isteyenler.

Eğitim İçeriği


Pazarlamanın Temelleri ve Stratejileri
o Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi
o Pazarlama Kavramı ve Anlayışı
o Pazarlama Faaliyetleri ve Süreçleri
o Pazarlama Konularına Başlıca Yaklaşımlar
o Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci
o Stratejik Pazarlama Plan Türleri
o Pazarlamada Fırsat ve Tehditler
o Pazarlama Araştırması ve İşlevleri
o Pazarlama Araştırması Aşamaları ve Süreci
o Pazarlama Kararları ve Bilgi Sistemi
o Pazarlama Özellikleri Karşılaştırılması ve Mamül Sınıflandırma

Fiyatlandırma Stratejileri ve Ürün Yönetimi
o Fiyat Nedir ve Fiyatlandırma nasıl yapılır?
o Fiyatlandırma Stratejileri ve Gerekli Unsurlar
o Tüm maliyet çeşitlerinin Fiyatlandırmaya Etkileri
o Kâr Hedefi ve Rekabete Dayalı Fiyatlandırma
o Ürün Yaşam ve Geliştirme Süreci

Tüketici DavranıĢları ve Pazar Segmentasyonu
o Tüketici Satın Alma Davranışları ve Süreçleri
o Tüketici Satın Alma Karar Tipleri
o Pazar Bölümleme ve Stratejileri
o Pazar Geliştirme Aşamaları
o Endüstriyel Pazarlar ve Tüketicilerinin Satın Alma Biçimleri
o Endüstriyel Pazarlara İlişkin Niteliklero Pazarlama Kanalları ve Değişkenleri
o Dağıtım Kanalları ve Politikaları
o Pazarlama Kanallarının Örgütsel Yapısı
o Tutundurma Karması ve Elemanları
o Pazarlamada Yeni Trendler

Satış Teknikleri ve Performans Yönetimi
o Satış Mesleği ve Satıcı Kimdir?
o Satış Planlaması Bölümleri, Özellikleri ve Süreçleri
o Satış Tahmini, Yöntemleri ve Süreci
o Satış Becerileri ve Görüşmeleri
o Bireysel ve Kurumsal Satışta Beden Dili
o Motivasyon ve Performans Yönetimi Kavramı
o Performans Yönetim Sistemi Özellikleri
o Performans Ölçümü ve Ücretlendirme
o Performans Değerlendirme ve Geliştirme
o Satış Gücü Yönetimi ve Süreci
o Satış Gücü Motivasyonu ve Eğitimi
o Satış Gücü Eğitim Süreci ve Amaçları
o Satış Denetim Süreci ve Aşamaları
o Satış Denetiminde Kullanılan Performans Göstergeleri

X