İleri Düzey Excel Eğitimi

İleri Düzey Excel Eğitimi

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : 950,00 ₺

KONTENJAN DOLDU
98%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

Eğitim Amacı:
Bu eğitim programı, iş yaşamında fark yaratmak isteyen karar verici yönetici ve çalışanların Excel’in ileri düzey özelliklerini kullanarak veri girişleri yapma, veriler üzerinde düzenleme, biçimlendirme ve ileri düzey hesaplamalar yapma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Excel’le Çalışmaya Başlamak
o Kısayollar ve hızlı kullanım yöntemleri
o Hızlı ve kolay veri girişinde zaman kazandıracak yöntemler
o Bul, Değiştir ve joker karakter kullanmak, git ve özel git
o Seriler ve özel listelerle çalışmak
o Otomatik doldurma, hızlı doldurma ve sayfalara doldurma
o Excel güncel versiyonlarla gelen yenilikler
o Veri doğrulama ile girişini sınırlandırmak

İleri Düzey Biçimlendirme Özellikleri
o Özel Sayı Biçimleri Oluşturmak (Para birimi, Tarih, Yüzdelik vs.)
o Biçimlendirmede Hücre Stillerini Kullanmak
o Tablo Olarak Biçimlendirmek
o Hücreleri gizlemek ve kilitlemek
o Biçimlendirmeleri koşula bağlı olarak yapmak
o Koşullu biçimlendirmelerde simge ve veri çubuklarını kullanma

Verileri Görselleştirme ve Grafiklerle Çalışmak
o Grafik türleri
o Verilere uygun grafik türünü uygulamak
o Grafikte satır sütün değiştirme
o Gelişmiş grafik seçenekleri
o Diğer görsel ögeleri grafiklerde kullanma

Hesaplamalar ve Formül Yazma Kuralları
o Formül girmek
o Formüllerde hücre adlarını referans olarak kullanmak
o Mutlak ve göreli referans kullanımı
o Formülleri kopyalamak
o Formüllerde operatörleri kullanmak

Sık Kullanılan Fonksiyonlar
o Formül çubuğu ve işlev ekle ile fonksiyon kullanmak (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, SUBTOTAL)
o Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
o Metin Fonksiyonları (UPPER, LOWER, CONCATENATATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
o Arama fonksiyonları (LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH)
o Koşullu fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF)
o Tarihsel fonksiyonlar (NOW, TODAY, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, NETWORKDAY)
o Veri Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
o Özetleme Fonksiyonları (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
o Birden çok koşul (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)

Verilerle Çalışmak
o Dış veri alma
o Sıralama ve gelişmiş sıralama seçenekleri
o Gelişmiş filtreleme (Advanced Filter)
o Metni sütunları bölmek
o Tekrar eden kayıtları silmek
o Ara ve Alt toplam almak
o Gruplama düğmelerini kullanmak
o Farklı konumlardan veri birleştirmek (Consolidation)

Pivot Table
o Pivot table alanlarını yerleştirmek
o Alan üstbilgilerini göstermek/gizlemek,
o Alan listelerini göstermek/gizlemek
o Özet Tablolar ile değer alanı ayarları
o Özet Tablo seçeneklerini özelleştirmek
o Özet Tabloları stillerini kullanarak biçimlendirmek
o Veri kaynağını değiştirmek
o Verilerdeki değişiklikleri özet tabloda güncellemek
o Özet verileri sıralamak
o Faklı Tabloları tek özet tabloda bileştirmek
o Dilimleyici ve zaman çizelgelerini kullanmak
o Özet Grafik (Pivot Chart) almak

Güvenlik ve paylaşım
o Dosyayı şifre ile korumak
o Sayfa yapısını korumak
o Hücreleri ve belli hücre aralıklarını korumak
o Dosya paylaşmak

Makrolarla Çalışmaya Başlamak
o Makro Kaydetme ve çalıştırmak
o Makro Güvenliğini sağlama
o Form Kontrol Elemanlarına ve Diğer Excel Nesnelerine Makro atamak

X