Bütçe Yönetimi ve Kontrolü

Bütçe Yönetimi ve Kontrolü

0,00 TL

0 Kalan Kontenjan
98%

Eğitimin Amacı:
Bütçe denildiği zaman kısaca elde edilen gelirler ve bunun için katlanılan fedakârlıklar arasındaki olumlu (bütçe fazlası) ya da olumsuz (bütçe açığı) ya da eşitlik (denk bütçe) fark aklımıza gelebilir. İşletmelerde bütçenin birincil yararı hazırlanan “satış” ve bunu izleyen “üretim”, “personel” ve “nakit” bütçelerinin performans değerlendirmeye olan büyük katkısıdır. Bütçelerin ikincil yararı ise giderlerin kontrolünün daha rahat yapılmasının sağlanması ve bu sayede her hangi bir kalemdeki
giderde ciddi bir sapma olduğunda müdahale yapmanın daha kolay olmasıdır. Şirketler için söz konusu öneme sahip bütçenin takibi ve yönetilmesi tasarlanan bu eğitimin temel amacı, hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bütçenin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini takip etmek, verileri yorumlamak ve bütçe disiplinini
sağlamaya yönelik bilgiler aktarmaktır.

Eğitimde İşlenecek Konular
• Bütçede planlanan ile gerçekleşen arası karşılaştırmalar nasıl yapılır?
• Departman bütçelerinin planlanan/gerçekleşen karşılaştırmaları nasıl ve hangi kriterlere göre yapılır?
• Bütçe verileri nasıl yorumlanmalı?
• İşletme performansının bütçe aracılığıyla ölçülmesinde nelere dikkat edilir?
• Gerçekleşen bütçe verileri nasıl yorumlanır?
• Gerçekleşene göre bütçe kalemlerinde revizyon nasıl yapılır?
• Operasyonel süreçlerin bütçeye uygun olarak yönetilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

X