Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Risk Yönetimi Eğitimi

Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Risk Yönetimi

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : 520,00 ₺

15 Kalan Kontenjan
15%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

AMAÇ:

İster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar. Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde amaçlanan yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır.

İÇERİK:

• Günlük Finansal Gelişmeler

• Muhasebe nedir?

• Finans nedir?

• Muhasebe-Finans ilişkisi

• Finansal Riskler nelerdir ?

✓ Likidite Riski

✓ Kur Riski

✓ Faiz Riski

• Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

1. Bilanço

2. Gelir Tablosu

• Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar

• Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

• Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar

• Kar- Faaliyet Karı,

• Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu

(Faaliyetin dönmesi için ne kadar kaynak gerekli?)

Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri

Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

• Başabaş Noktası (Ne zaman kara geçeriz?)

• Faaliyet Oranları

Alacak devir Hızı,

Borç devir hızı

Stok devir Hızı

Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maliyeti nedir?)

• Başa baş Noktası

• Güvenlik Marjı

• EBIT, EBITDA Kavramları

(Esas Faaliyet karlılığımız nedir, )

• Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları

KİMLER KATILMALI

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri, İşletmelerin finans birimi çalışanları, Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.

X