Tamamlanan Eğitimler

Karar Alma & İnisiyatif Kullanma

Değerlerle Yönetmek

M.E.M. Teşvik ve Avantajları

Takım Liderliği & Motivasyon Geliştirme

İleri Excel Veri Analizi ve Raporlama

Çalışanlarda Performans Nasıl Artırılır

İleri Excel Veri Analizi ve Raporlama 2

Bulut Teknoloji Sistemleri

İşverenler Açısından Güncel İş Hukuku

KAIZEN Sürekli İyileştirme

KOBİSTFİN

Temel Finansman Bilgileri

Afet Farkındalık

Etkili Sunum Teknikleri

İlk Yardım

Süreç Yönetimi

Koçvari Lider Olmak

Müzakere Becerileri & İkna

Bütçe Yönetimi ve Kontrolü

Yönetim & Liderlik

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Zaman Yönetimi & Verimlilik Sistemi

Satınalma Yönetimi

Mavi Yakayı Yönetmek

Problem Çözme & Karar Verme

Bilanço Okuma Teknikleri

Raporlama Teknikleri

Stres ve Öfke Kontrolü

İ.K. Yasal Süreçler ve Bordrolama

İleri Excel

Performans Değerlendirme

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Afet Farkındalık Eğitimi

İleri Seviye Excel

Mavi Yaka Çalışan Yönetimi

X