Tamamlanan Eğitimler

Karar Alma & İnisiyatif Kullanma

Değerlerle Yönetmek

M.E.M. Teşvik ve Avantajları

Takım Liderliği & Motivasyon Geliştirme

İleri Excel Veri Analizi ve Raporlama

Çalışanlarda Performans Nasıl Artırılır

İleri Excel Veri Analizi ve Raporlama 2

Bulut Teknoloji Sistemleri

İşverenler Açısından Güncel İş Hukuku

KAIZEN Sürekli İyileştirme

KOBİSTFİN

Temel Finansman Bilgileri

Afet Farkındalık

Etkili Sunum Teknikleri

İlk Yardım

Süreç Yönetimi

Koçvari Lider Olmak

Müzakere Becerileri & İkna

Bütçe Yönetimi ve Kontrolü

Yönetim & Liderlik

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Zaman Yönetimi & Verimlilik Sistemi

Satınalma Yönetimi

Mavi Yakayı Yönetmek

X