Aydınlatma Metni

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Şirket Adı ve İletişim bilgilerinizi;

• Toplantıya katılımınızın / binaya giriş yaptığınızın teyidi,
• İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
• Toplantı ve toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
• Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Güvenliğinizin sağlanması; amacıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Kurumumuz iştirakleri haricinde 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:3 Merkez/KÜTAHYA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Öte yandan, gerektiğinde toplantı esnasında veya toplantı aralarında Kurumun basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere Kurumda görevli personel tarafından fotoğraf ve video çekimi ile ses kaydı yapılabilecektir.

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

X