Süreç Yönetimi Eğitimi (Risk Temelli Düşünce Yaklaşımı İle)

Süreç Yönetimi Eğitimi

0,00 TL

0 Kalan Kontenjan
98%

Eğitimin Amacı:
Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. Etkin bir Süreç Yönetimi fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan kaldırır. Bu eğitimde süreçlerin nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve sürekli iyileştirme için nasıl bir yol izleneceği hususunda katılımcılara bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:
 Süreç nedir?
 Süreçlerin analizi,
 Süreçlerin tanımlanması,
 Süreçlerin ilişkilerinin kurulması,
 Süreçlerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müşterileri, tedarikçilerinin tanımlanması,
 Performans göstergelerinin belirlenmesi,
 Süreç yönetiminin şartları,
 Süreç seviyelerinin belirlenmesi,
 Süreçlerin iyileştirilmesi,

 

X