Mavi Yakayı Yönetmek Eğitimi

Mavi Yakayı Yönetmek Eğitimi

0,00 TL

KONTENJAN DOLU
96%

Eğitimin Amacı ve Yöntemi
Eğitim, beyaz yakalı uzman ve yöneticilerin mavi yakalı çalışanların yönetimi konusunda daha
etkin olabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Süre : 1 gün / Yüz yüze

Yöntem : Anlatım, fasilitasyon ve uygulama, psikometrik testler, role-play.

Eğitimin İçeriği ve Hedefleri 
❖ Farklılıkları Anlama ve Yönetebilme Becerisi : Farklı sosyal stillere sahip insanlarla etkin
iletişim kurmak için gereken temel bilgilerin kazanılması.
❖ Duygu Yönetimi ve Duygusal Okuryazarlık : İnsanları ve ilişkileri daha iyi yönetebilmek
için; üçlü beyin sisteminin çalışma prensiplerinin kavranması, kişinin hem kendisine hem de
diğerlerine ait duygularını tanımlayabilme ve yönetebilme becerisi kazanması.
❖ Transaksiyonel Analiz (1.ve 2. Düzey) : Kişilik yapımızın ve insan ilişkilerinin yapısal ve
işlemsel analizine dair temel bilgilerin öğrenilmesi.

X