Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

OSB Katılımcı : ÜCRETSİZ

Dış Katılımcı : 420,00 ₺

15 Kalan Kontenjan
15%

Dış katılımcılara eğitim katılım formunu tamamlamasının akabinde, mail adreslerine IBAN bilgileri gönderilecektir. Gönderilen IBAN numarasına eğitim tutarının yatırılmasına müteakip başvuruları tamamlanacaktır.

Kâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise,
diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir.
Maliyetlendirmenin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda
karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu
maliyet bilgilerini üretmektir.
Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele
maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde
çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına
yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

İçerik;
Muhasebe Bilgi Sistemi
Maliyetlendirmenin Tanımı, Önemi ve Amaçları
Harcama – Gider – Maliyet kavramları
Gider Çeşitleri / Gider Yerleri
Maliyet Muhasebesi için Hesap Planının Gözden Geçirilmesi
Stok Değerleme Yöntemleri

Maliyet Hesaplama Sistemleri
-Kapsama Göre Maliyetlendirme (her şey maliyet mi?)
Standart Maliyet
Tam Maliyet
Kısmi Maliyet
– Zamanına Göre Maliyetlendirme (maliyetimizi ne zaman bileceğiz)
Tahmini Maliyet
Fiili Maliyet
– Üretim Biçimine Göre Maliyetlendirme (sipariş mi,stok üretimi mi?)
Sipariş Maliyeti

Safha Maliyeti

Üretilen Mamul Maliyeti Girdileri
– Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
– Direkt İşçilik Giderleri
– Genel Üretim Giderleri
• Gider Dağıtımları (1.Dağıtım, 2.Dağıtım, 3.Dağıtım)
• Dağıtım Yöntemleri (Basit, Kademeli, Şelale, Matematik, Karşılıklı,
Standart)

Başabaş Noktası
– Sabit ve değişken maliyetler nelerdir?
– Kara geçiş miktarı nedir?
– Kara Geçiş tutarı nedir?

Faaliyet Giderleri Nelerdir.
– Ar-Ge Giderleri
– Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
– Genel Yönetim Giderleri

Maliyet Hesaplarının Yansıtılması ve Hesapların Kapatılması


Kimler katılmalı: Genel Muhasebe , Maliyet Muhasebesi , Üretim Planlama
departmanlarının çalışan ve yöneticileri, Mali Müşavirler, Fiyatlama yapan birimler,
yöneticiler, firma sahipleri kendilerini Maliyetlendirme alanında yetiştirmek isteyen
çalışanlar, ERP sistemi kurucu ve yöneticileri.

X