Koçvari Lider Olmak Eğitimi

Koçvari Lider Olmak Eğitimi

0,00 TL

0 Kalan Kontenjan
98%

HEDEF KİTLE

Yönetici Adayları, Orta Ve Üst Düzey Yöneticiler

GELİŞTİRECEĞİ YETKİNLİKLER

Değişime Hazır Olma, Kavramsal Düşünme, Bilgi Edinme Ve Kendini Geliştirme, Karşısındakini Anlama, Etki Ve Tesir, Kişileri Hedeflere Doğru Yönlendirme, Stratejik Planlama, Çatışma Yönetimi, Planlama Ve Zaman Yönetimi, Sistem Ve Düzen Yaratma, Analitik Düşünme, Öngörülü Olabilme, Etik İlkelere Bağlı Olmak

AMAÇ

Yöneticilerin Masalarından Ve Pozisyonlarından Gelen Gücü Kullanan, Çevrelerindeki Değişimi Yetkilerine Dayanarak Gerçekleştirmeye Çalışan Yetkili Yöneticiliğin Yarattığı Direnç, Kızgınlık Ve Alınganlığın Verdiği Zarar Yerine Değişen Dünya Ve Trendlerini Anlayan, Bu Trendler Doğrultusunda Liderlik Becerilerinin Getirdiği Büyük Gücü Kullanmak Üzere Kendisini Kendisinden Tanımasını Sağlayarak Liderlik Becerilerini Geliştirmektir. Direnç Yaratmamak Ve Diğerleri İle Birlikte Çalışmayı Başarabilmek İçin Yöneticilerin Öncelikle Kendileri Ve Diğerlerinden Beklentilerini Anlama Ve Netleştirmeye İhtiyaçları Vardır. Yöneticiler Kendi Bireysel Vizyon Ve Misyonlarını Netleştirerek Ve Bu Vizyonu Şirket Vizyonu İle Uyumlandırarak Diğerlerine Aktarabilirlerse Ortak Bir Hedef Ve Amaç Duygusu Yaratabilirler.

 

Ubuntu Olmak: “Ben Biz Olduğumuz Zaman Benim” Anlayışı Ile Çalışan Bağlılığını Ve Etkinliğini Arttırarak, Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma Amaçlanmaktadır. Bu Modül, Takım Koçu Olan Lidere, Bireysel Liderlikten Kolektif Liderliğe Geçişi Sağlatacak Ve Kolektif Başarıyı Getirecektir.

 

Bu Eğitimle Liderin Değil Liderliğin Önemi Görülecek. Koçvari Takım Liderliği ile Kalbi Ile Çalışan Aidiyeti Yüksek, Kurumu Için, Takımı Için Değer Yaratan Ve Biz Bilinci Ile Çalışan Mutlu Çalışan Topluluğunu Oluşturarak, Kurum Ve Kuruluş Hedeflerini Topyekün Motive Bir Şekilde Ortak Vizyonla Ulaştırmanın Keyfi Yaşatılacaktır.

YÖNTEM

Eğitimin Bütünü Teorik Bilgilerin Yanı Sıra Yoğun Pratik Uygulamalarla, Videolarla, Vaka Çözümleriyle, Role- Play, Kişilik Envanterleri İle Desteklenmektedir. Katılımcılar Eğitim Süresince Aldıkları Bilgileri Sürekli Olarak Günlük Hayattaki Örneklerle Karşılaştırmakta, Deneyimlemekte Ve Konuların Kalıcılığı Sağlanmaktadır. Ayrıca Takım Iklim Ölçümleri, Grup Çalışmaları, Takım Oyunları, Simülasyon Çalışmaları Ve Eğitim Sonrası Katılımcılara Gönderilen Makaleler Ve Kitap Paylaşımları Ile Zenginleştirilmiştir.

İÇERİK

 1. Kendini Ve Karşındakini Tanı
 • Önce Kendinizi Fark Edin
 • Ben Kimim Ve Ne İstiyorum?
 • Kendime İlişkin Benlik Algım Ne ?
 • Hayallerim, Amaçlarım, Hedeflerim Ve Eylemlerim
 • Yapabileceklerimi Yapma Gücüne Sahip Miyim?
 • Başarının Adımlarında Kendini Tanımanın Önemi
 • Ben Hangi Kişiliğe Ve Stile Sahibim? Benim Ve Başkasının İletişim Tarzını Ve Stilini Bilmek 
 1. Farklılıkları Tanımak Ve Yönetebilmek
 • Kuşakları Anlama Ve Şirketlerde Gökkuşağını Oluşturma
 • Kuşakların Özellikleri Ve Beklentileri
 • Çalışanın Bağlılığını Arttırabilmek İçin Kurumsal Ve Bireysel Yapılacaklar
 • Cevherleri Mücevhere Çevirirken Güç Ve Sevgiyi Dengeli Kullanabilme
 1. Liderlik ve Yöneticilik Kavramları : Lider Yönetici Olmak
 • Liderlik Nedir?
 • Liderlikte Duygusal Zekânın Yeri
 • Masadan Kaynaklanan Gücü Aşabilmek
 • Lider Olmak Demek…
 • Liderlik Yetkinlikleri ile Öz değerlendirme: Benim Yetkinlik Seviyem Ne?
 • Liderin Karşılaşacağı Tarzlar ve Çözümler
 • Yetkinliklere Göre Liderlik Tarzları
 • Etkili Liderliğe Yolculuk Simülasyonu
 1. Farklılıkları Yönetebilmede Etkili Liderlik Yetkinliklerini Kullanabilme
 • Liderin Ortak Özellikleri Ve Lider Kişinin Bu Özelliklere Sahip Olma Derecesini Tespit Etme
 • Stratejik Düşünebilme Ve Yönlendirici Vizyona Sahip Olma
 • Arzu Ve Tutku
 • Hayal Ortağı Olabilme Ve İsteklilik
 • Motivasyon Yaratma
 • Güvenilirlik Ve Tutarlılık
 • Adam Yetiştirebilme Ve Yetki Devri
 • Mücadele Ruhu Ve Cesaret
 • İhtiyaç Ve Değer Çatışmalarını Yönetebilme, Kazan Kazanda Diyaloğun Yeri Kendi Liderin Olmak
 1. Takım Olabilmek
 • Takım Nedir? Ne Değildir?
 • Takım Çalışması Nedir?
 • Takımdaki Tarzlar
 • Hangi Takım İkliminde Hedefine Ulaşır?
 • Yüksek Performanslı Etkili Bir Takımın Nitelikleri
 • Ne Zaman Takım Olunur?
 • Takım Çalışmasını Öldüren Etmenler
 • Takım Çalışmasının Yararları
 • Takım Oluşturma Aşamaları
 • Takımda Görev Yapanların Yetkinlikleri
 • Motive Olmuş Ve Demotive Olmuş Bir Takımın Özellikleri
 1. Koçvari Liderlik İle Takımı Yönet
 • Güçlü Soru Sorma
 • Farkındalık Yaratma
 • Takım Kontratı Oluşturma
 • Koçluk Ortamı-Güven Yaratma
 • Takım Taahhüdünü Netleştirme
 • Takım Kültürünü Oluşturma-Ortak Vizyon, Misyon, Amaç Ve Değerleri Belirleme
 • Objektif Geri Bildirim Verme
 • Ortak Başarıyı Kutlama
X