Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişsel Verileri Koruma Kanunu

0,00 TL

2 Kalan Kontenjan
98%

• KVKK’nın amaç ve kapsamı

• Kişisel veri, özel nitelikli nedir?

• Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları

• Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili

• Silme, yok etme, anonimleştirme

• Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler

• TCK Açısından Kişisel Veriler, Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)

• KVKK’nın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

• KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları

• KVKK’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, CRM) meydana getireceği değişim

• KVKK uyum projesinde ihtiyaç duyulabilecek belgelerin hazırlanmasına bakış

• KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler

• KVKK’nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları

• KVKK kapsamında veri güvenliğinin sağlanması ve siber güvenlik tedbirleri konusu

• Veri ihlali durumunda yapılacaklar.

• Nasıl bir KVKK Yönetim Sistemi Kurulmalı? Soru ve cevaplar, değerlendirmeler.

X