İşverenler Açısından Güncel İş Hukuku Uygulamaları

Güncel İş Hukuku Uygulamaları

0,00 TL

6 Kalan Kontenjan
6%

1 – İş Sözleşmesi Türleri

 • Belirli süreli/Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Kısmi süreli/tam süreli iş sözleşmeleri
 • Takım sözleşmeleri
 • Alt işveren/asıl işveren sözleşmeleri

2 – İşin Düzenlenmesi

 • Çalışma süreleri
 • Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
 • Telafi çalışması
 • Gece çalışması ve gece çalışma yasağı
 • Analık halinde çalışma ve süt izni

3 – Ücret

 • Fazla çalışma
 • UBGT çalışması
 • Yıllık ücretli izin
 • İzinde çalışma yasağı
 • Yıllık izinli ücret uygulamaları

4 – Sözleşmenin Sona Erme Hali

 • Fesih
 • Feshin geçerli sebebe dayanması
 • Fesih bildirimine itiraz
 • Toplu işçi çıkartma
 • Haklı nedenlerle derhal fesih hakkı
 • İşe iade
 • İkale sözleşmesi
X