Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

0,00 TL

3 Kalan Kontenjan
3%

Eğitimin Amacı:
Günümüzde yaşanan hızlı değişimler, firmalarda tüm departman çalışanlarının finansal bakış açılarını genişletmelerini önemli hale getirmiştir. Kar marjlarının sürekli düşmesi, maliyetlerin çok net ve aktif bir şekilde kontrolünü zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluklar şirketlerde etkin ve doğru finansal planlama ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimdeki temel amaç, uzmanlık alanı Finans/Muhasebe olmayan (satış, üretim, satın alma, lojistik, ar-ge, kalite gibi) şirket çalışanları ve yöneticilerin finansal tabloları okuyup yorumlayabilecek temel muhasebe ve finans bilgileri sunmaktır. Bu eğitim ile katılımcılar temel düzeyde finans bilgisine sahip olarak, yaptıkları üretimin sonuçlarını mali tablolarda görebilme kabiliyetini elde edecek ve aynı zamanda rekabetçi iş yaşantısının ortak dilini konuşmaları sağlanacaktır.

Eğitimde İşlenecek Konular
• Muhasebe ve finans nedir? Sorumluluk alanları nelerdir?
• Finansal bilgiler finans dışı departmanlar için neden önemlidir?
• Mali tabloların işleyişi ile ilgili temel bilgiler
➢ Gelir tablosu
➢ Bilanço
➢ Nakit akış tablosu
• Gelir- gider bütçesi nedir?
• Bütçe döneminde finans dışı departmanlara düşen görevler nelerdir?
• Mali tabloların birbiri ile olan ilişkileri nelerdir?
• Temel düzey finansal tablolar analizi
• Oluşabilecek finansal riskleri önlemek için dikkat edilmesi gereken unsurlar?
• Güncel finans ve ekonomi terimleri

Eğitim Süresi
Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

Eğitimin Katılımcılara Sağlayacağı Faydalar
• Mali Tablolara bakış açıları değişmiş ve berraklaşmış olacaktır,
• Rekabetçi iş yaşantısında, finans ve finansal analiz hakkında bilgi sahibi olarak kariyer hedeflerinde öne geçme fırsatı yakalayacaklardır.
• Yöneticiler, verimliliklerini daha rahat ölçebilir hale gelecektir.
• Finansal okur- yazarlık ile temel yaşam becerisine sahip olacaklardır.
• Finans piyasaları ve güncel finansman terimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

X